Posts tagged slutaspela
8 lögner du intalar dig själv för att slippa ge upp spelandet... och hur du kontrar dem!

#1. `Mina vänner kanske vill gå på casino, svensexa i Las Vegas eller till kapplöpningsbanan etc.. Jag måste kunna ju kunna leva ett normalt liv! ‘


De flesta spelberoende jag träffar i terapin har en sak gemensamt… De har insett att spelandet inte längre är till någon fördel för dem. De har även insett att spelandet påverkar deras liv och livskvalitet negativt. Man blir frestad av tanken på att dessa insikter skulle få dem att ändra på sitt beteende, och att vägen ur ett spelberoende därför skulle bli lätt... Detta stämmer dock inte! Det är alldeles för lätt för en spelberoende att förneka den skada spelandet orsakar dem- även om de på en grundläggande nivå insett att så är fallet och att det måste få ett slut!


Som en hjälp till dig, för att du skall förstå/inse ditt eget förnekande, kommer jag i denna blogpost presentera den första (utav 8) mest vanliga ursäkterna som jag serverats under alla år i terapi med spelberoende personer.  Ursäkten kommer från en spelberoende som själv insett, och även berättat för mig, att denne förmodligen borde sluta upp med spelandet... Jag kommer med detta att föreställa den `rätta´ rösten i ditt huvud, samt ge dig flera bra motargument du kan ta till då du själv märker att dina tankar låter som ett av nedanstående påståenden. Detta för att ge dig rätt verktyg för att jobba vidare med din utveckling.

Jag kommer att följa upp med fler lögner/påståenden inom kort, så håll dig uppdaterad!


#1. `Mina vänner kanske vill gå på casino, svensexa i Las Vegas eller till kapplöpningsbanan etc.. Jag måste kunna ju kunna leva ett normalt liv! ‘


Detta är förmodligen en av de vanligaste ursäkterna, och även en vanlig utlösare för återfall. Det är inte så att det inte stämmer för individen- för det gör det! Dina vänner kanske vill gå på svensexa i Las Vegas, eller gå på casino, och även roa sig på kapplöpningsbanan, med all rätt. Det viktiga är dock vad du själv bör göra, och hur du hanterar de situationer som uppkommer i samband med att besöka `hög-risk´ (för dig) platser!


Om du har planer på att utsätta dig själv för fara genom att besöka platser som man vet är i katergorin högrisk, är det lönt att kolla av din personaliga track-record och tänka över hur det har slutat vid tidigare tillfällen- i liknande situationer.

Hur har det gått de gångerna?


Din personliga historik av liknande utmaningar kommer ge dig svaret på hur du bör agera vid dessa tillfällen både nu och i framtiden. Här gäller det att du är sanningsenlig och fri från förnekelse gentemot dig själv för att kunna fatta de kloka beslut som krävs för att göra de framsteg du behöver göra, och med hjälp av dessa (kloka) beslut bli kvitt ett liv av spelberoende.


Tänk över nedanstående:

  1. De gånger det slutade med att du spelade mer än vad du tänkt från början- förutsatt att du innan hade satt en tydlig gräns för det.

  2. Nivån på den förlorade självbehärskningen då du insåg att du EJ kunde sluta spela trots att du satt en gräns vid ett visst förlorat belopp.

  3. Din oförmåga att sluta spela, och lösa ut vinsten, när du var på ett så kallat “winning streak”.

  4. Konsekvenserna som uppstått efter en spelsession, och hur de påverkat dig själv och andra i din närhet.

Read More
HAPPY NEW YEAR; HOW TO MAKE AND STICK WITH COMMITMENTS....

3 steps to help you reach your goals..

New year’s is a time when many people make commitments to themselves and others. Many of those commitments involve breaking bad habits and/or increasing good habits.  This very much applies to peoples struggling with addictions and towards the end of a year many of the addicted people I see in therapy have grand plans about what changes to put in place come the new year.

For any person, addicted or not, the start of a new year can be very inspiring; not least if you sit down and look forward to great projects, trips, ideas or goals and achievements that you are hoping will lie ahead. Just as it can be inspirational it can also be daunting, and again, not least for people with addictions or mental health problems whom might be looking back over the year that has passed with regrets and ruminations, wondering if they can really trust themselves to make those changes, they need in the next year, any more than they did in the one just passed. 

Commitment is a BIG thing and a key part of leading a life that we value and enjoy.  Take a moment and think about the biggest things you have achieved in your life – if you look at what lead you to keep going all the way to the goal line ( if the nature of the commitment has a goal line which is not always the case) you will realise that it was a strong commitment  to stick with the process even when things do not feel great.  The thing to understand here is that we cannot listen to our feelings to decide the level of commitment on any given day. A commitment needs to be made based on entirely different basis – in brief – a basis that align well with our value system and as such can be identified as something that will make us proud of the person we are inside.

For some people, committing themselves equals a huge step out of the comfort zone.  Because it means giving yourself a promise to stick with something. Something that most of us know will be easy some days but really hard other days.  With that we take a risk when we make commitments; we risk letting other people down and by doing so also letting ourselves down.  There’s  no wonder many people I see in recovery are frightened of even making any to begin with!  Unfortunately- without taking that risk; our lives will come to a bit of a standstill. Nothing materialises. No goals get met. We stop growing and developing. And a sense of void and emptiness easily sets in.   Even if we DO get around to make those commitments; the race isn’t over. We now have to stick with them. This is something that the vast majority of human beings struggle with in one way or another. The New year is a particularly common time period for people to get excited about making promises, lay out the plans, make commitments, tell the world about them ...and we all know what often happens a few weeks in.   That diet that never lasted. Or that new gym membership with accompanying outfit that never got used beyond the point of February. Or the addiction that picked up again once the high of early abstinence had settled down.  

So how do we get better at sticking with commitments?

Here are 3 important steps that you can take right now to make the job a little easier:

Read More