Posts tagged hasardspel
8 Lögner du intalar dig själv för att slippa sluta spela ...# 2. "Jag ska sluta, jag ska bara fortsätta tills jag ”vunnit tillbaka” allt jag förlorat!

# 2. "Jag ska sluta, jag ska bara fortsätta tills jag ”vunnit tillbaka” allt jag förlorat

Dessa orden har jag hört av fler spelberoende än jag ens kan räkna. Många av dem med avservärda skulder och förödelse på flera fronter i livet pga långvarigt spelberoende. Visserligen kan detta "argument" eller rationalisering i sig vara mycket övertygande. Det är ett åtminstonne delvis ett erkännande att spelandet inte längre är en önskvärd aktivitet och att det behöver upphöra. Dessutom existerar nu en känsla av oro över skulder som har accumulerats under processen där förluster jagas. Detta är ju inte heller bra.  De flesta spelberoende kommer nu också att förstå att om spelandet var ansvarigt för att skapa den här nivån av skuld till att börja med, finns det verkligen en överhängande risk att ytterligare spel, som ett sätt att återställa skulder, inte är en kanonlösning! Så även om det finns en uppriktig avsikt att sluta spela, handlar upphängningen ​​här om att ha "bara den där sista insatsen" som gör att du kan sluta spela, och samtidigt sopa igen de finansiella spår som producerats under åren.  Alla kommer vara glada igen.    

Det här är naturligtvis en stor risk att ta och ett av problemen är att många spelare inte har något emot att ta den risken. Speciellt inte eftersom många bedövats i sina känslor både vad gäller värdet av pengar och i relation till att existera under högriskförhållanden.  Om du är en spelare som läser detta – kan det vara viktigt att identifiera de karaktärsdrag som eventuellt bidragit till ett starkt intresse för spel. Därmed är det inte sagt att spelberoende alltid är knutet till din personlighet - eller att varje spelare är en risktagande och impulsiv, men det finns ingen tvekan om att risktagare och högre impulsivitetsnivåer är överrepresenterade bland spelberoende personer.  Något som har backats upp av mycket forskning.

Även om du inte är impulsiv eller benägen att ta höga risker chansen är det troligt att du trubbats av nämnvärt emotionellt både till den positiva ”buzzen” och även risken som tidigare nämnt och därmed känner att det känns helt rimiligt att öka insatsen i jakt på både pengar och den hypnotiserande känsla som bjuds under spelseansen. I drogmissbruk ökar den drogberoende personen dosen och frekvensen för intag för att kunna uppnå samma magiska känsla som infann sig vid de första brukarfillfällena. 

I spelberoende representeras tolerans av faktorer såsom ökad insats, mer frekvent och frantiskt spelande, och sist men inte minst en hög nivå av desperation som leder till att den spelande ej längre bryr sig om vad de egentligen spelar på bara det finns en liten chans till att vinna

Read More
HAPPY NEW YEAR; HOW TO MAKE AND STICK WITH COMMITMENTS....

3 steps to help you reach your goals..

New year’s is a time when many people make commitments to themselves and others. Many of those commitments involve breaking bad habits and/or increasing good habits.  This very much applies to peoples struggling with addictions and towards the end of a year many of the addicted people I see in therapy have grand plans about what changes to put in place come the new year.

For any person, addicted or not, the start of a new year can be very inspiring; not least if you sit down and look forward to great projects, trips, ideas or goals and achievements that you are hoping will lie ahead. Just as it can be inspirational it can also be daunting, and again, not least for people with addictions or mental health problems whom might be looking back over the year that has passed with regrets and ruminations, wondering if they can really trust themselves to make those changes, they need in the next year, any more than they did in the one just passed. 

Commitment is a BIG thing and a key part of leading a life that we value and enjoy.  Take a moment and think about the biggest things you have achieved in your life – if you look at what lead you to keep going all the way to the goal line ( if the nature of the commitment has a goal line which is not always the case) you will realise that it was a strong commitment  to stick with the process even when things do not feel great.  The thing to understand here is that we cannot listen to our feelings to decide the level of commitment on any given day. A commitment needs to be made based on entirely different basis – in brief – a basis that align well with our value system and as such can be identified as something that will make us proud of the person we are inside.

For some people, committing themselves equals a huge step out of the comfort zone.  Because it means giving yourself a promise to stick with something. Something that most of us know will be easy some days but really hard other days.  With that we take a risk when we make commitments; we risk letting other people down and by doing so also letting ourselves down.  There’s  no wonder many people I see in recovery are frightened of even making any to begin with!  Unfortunately- without taking that risk; our lives will come to a bit of a standstill. Nothing materialises. No goals get met. We stop growing and developing. And a sense of void and emptiness easily sets in.   Even if we DO get around to make those commitments; the race isn’t over. We now have to stick with them. This is something that the vast majority of human beings struggle with in one way or another. The New year is a particularly common time period for people to get excited about making promises, lay out the plans, make commitments, tell the world about them ...and we all know what often happens a few weeks in.   That diet that never lasted. Or that new gym membership with accompanying outfit that never got used beyond the point of February. Or the addiction that picked up again once the high of early abstinence had settled down.  

So how do we get better at sticking with commitments?

Here are 3 important steps that you can take right now to make the job a little easier:

Read More